DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEARSCORE™

 • Definitie en gebruik van de dienst

  Het bedrijf AKENA Technologies (bedrijf) verleent internetgebruikers (gebruikers) een dienst (dienst) op internetsites (sites) die zijn aangepast aan elk land. Deze sites zijn toegankelijk in de vorm van https://www.gearscore.xx en geven gebruikers toegang tot testen van sportmateriaal en daarmee verbonden commerciële aanbiedingen.

  De diensten die het bedrijf aan professionals, teamleiders en distributeurs (hierna partners genoemd) verleent en die onderdeel uitmaken van bepaalde instemmingsvoorwaarden, vallen niet onder deze gebruiksvoorwaarden.

  De dienst begeleidt gebruikers, niet-professionele particulieren, in hun keuze en aankoop van een sportartikel. Het gebruik of misbruik van de dienst voor een ander doel, met name professioneel, is niet toegestaan.

  Door de dienst te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren u deze zorgvuldig te lezen.

 • Partners

  Het bedrijf biedt bepaalde diensten met een commerciële aard (gratis of betaald) aan bedrijven die actief zijn in de sport waarmee een commerciële afspraak is gemaakt: uitrusters (of hun vertegenwoordigers), distributeurs en schrijvers van materiaaltesten (gezamenlijk benoemd in de aanwezige partners).

  Het bedrijf verspreidt geschreven en commerciële inhoud op de sites die afkomstig is van bepaalde partners.

  Het bedrijf verspreidt op de sites met name redactionele inhoud van testen van sportmateriaal afkomstig van gespecialiseerde tekstschrijvers. Delen van deze inhoud kunnen door de schrijver of het bedrijf zijn vertaald naar andere talen.

  Bovendien verspreidt het bedrijf commerciële aanbiedingen van partnerdistributeurs zodat gebruikers een product kunnen kopen dat door een schrijver is getest.

  Het bedrijf verwerpt elke verantwoordelijkheid inzake de betrouwbaarheid of de volledigheid van de inhoud van partners, commerciële aanbiedingen, kwaliteit van de verkochte producten of verleende diensten door de partners.

 • Intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals met name auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, rechten van beschermers van gegevensbases) die verbonden zijn met de structuur en de inhoud van de sites en met name beelden, geluiden, video's, foto's, logo's, merken, grafische elementen, teksten, afbeeldingen, tools, software, documenten, gegevens, enz. zijn voorbehouden (hierna elementen genoemd). Deze elementen zijn eigendom van het bedrijf en zijn partners.

  Deze elementen worden ter beschikking gesteld aan gebruikers, kosteloos en enkel voor gebruik van de sites en in het kader van een normaal gebruik van de functies. De gebruikers stemmen ermee in de elementen op geen enkele wijze te wijzigen. Elk niet-nadrukkelijk geautoriseerd gebruik van de elementen leiden tot een schending van de auteursrechten en is een vervalsing . Dit kan tevens leiden tot een schending van de beeldrechten, rechten van personen of alle andere geldende rechten en voorschriften. Dit kan dan ook de burgerlijke en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de betreffende schrijver met zich meebrengen.

  Het kopiëren, wijzigen, een afgeleid werk creëren, reverse-engineeren, uit elkaar halen of anderszins proberen de broncode te achterhalen, verkopen, toekennen, sublicentiëren of op enige manier overdragen van elk recht inzake de elementen door gebruikers is niet toegestaan.

  De gebruikers van de site onthouden zich met name van het volgende:

  • onttrekken van alle of een gedeelte van de inhoud die op de sites beschikbaar is voor commerciële of niet-commerciële doelen.
  • reproduceren van alle of een gedeelte van de informatie op de sites op een andere locatie, voor commerciële of niet-commerciële doelen.

  De merken en logo's van GEARSCORE™, AKENA Technologies en partners zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo's zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf van het bedrijf is niet toegestaan.

 • Verzamelde gegevens, persoonsgegevens, cookies, privacybescherming

  Door onze dienst te gebruiken, accepteert u dat AKENA Technologies de hieronder vermelde gegevens kan verzamelen.

  Het bedrijf verzamelt technische gegevens van het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze dienst. Wij verzamelen ook gegevens van de interactie tussen uw webbrowser en onze dienst, zoals het IP-adres, de datum, het tijdstip en de URL van uw aanvraag.

  We kunnen bovendien met uw expliciete toestemming uw e-mailadres verzamelen in het kader van bepaalde functies zodat u automatisch op de hoogte wordt gebracht van promotionele aanbiedingen.

  Ook verzamelen we informatie inzake uw activiteit binnen onze dienst en op de partnersites (zoals kliks op commerciële koppelingen of op koppelingen naar schrijvers) en informatie inzake de commerciële activiteit op websites van partners.

  Deze gegevens worden verzameld om in de gunstigste omstandigheden het volgende te realiseren:

  • verlenen van de dienst aan gebruikers.
  • volgen van de activiteit van de sites.
  • verlenen van de diensten aan partners.

  Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt voor interne doeleinden. Bepaalde niet-persoonlijke gegevens die het bedrijf verzamelt, kunnen echter toegankelijk worden gemaakt voor partners voor het volgen van de commerciële activiteit van het GEARSCORE-platform.

  De gegevens worden opgeslagen bij de bedrijven OVH en/of AWS. Wij beschermen uw gegevens met behulp van fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Tot onze beschermingsmaatregelen behoren o.a. firewalls, fysieke toegangscontroles in onze datacentra en autorisatiecontroles voor toegang tot gegevens.

  Het bedrijf, vertegenwoordigd door de heer Hervé Paccard in de functie van beheerder, is verantwoordelijk voor de behandeling van gegevens die op de sites worden verzameld.

  Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen met vragen over of verzoeken inzake uw persoonsgegevens en uw privacy. Hiervoor klikt u op deze koppeling.

  Tot slot kunnen er door de sites cookies op uw apparaat worden geplaatst met de volgende doelen:

  • meten van de commerciële activiteit op de sites of op sites van partners.
  • meten van het publiek.
  • verbinding met een gebruikersaccount.
  • knoppen voor sociale netwerken

  U kunt op elk moment uw browsersoftware configureren zodat cookies in uw terminal worden geregistreerd (opt-in) of worden verwijderd (opt-out). Bepaalde browsers laten u regels definiëren om cookies per site te beheren.

 • Verantwoordelijkheid voor de dienst

  Het bedrijf heeft een inspanningsverplichting voor wat betreft de dienst binnen de grenzen van wat commercieel acceptabel is. Noch het bedrijf noch de partners doen specifieke beloftes inzake de diensten.

  De gebruikers erkennen dat de betrouwbaarheid van de overdracht afhankelijk is van het heterogene karakter van de infrastructuur en de netwerken waarop de informatie circuleert en dat er storingen of verzadigingen kunnen optreden.

  Binnen de grenzen van de wet verwerpen het bedrijf en zijn partners elke verantwoordelijkheid voor het verlies van voordelen, inkomsten of gegevens of voor indirecte, speciale, vervolg-, voorbeeld- of strafbare schade en belangen.

 • Over de gebruiksvoorwaarden

  Het bedrijf mag de gebruikersvoorwaarden om diverse redenen wijzigen, met name om deze aan te passen aan een wijziging van de wettelijke context of aan een ontwikkeling van de aangeboden diensten. Wij adviseren dan ook de voorwaarden regelmatig te raadplegen.